Andrzej Tomaszewski

 

Typograf i poligraf. Autor kilku książek, m.in. Leksykonu pism drukarskich (1996) i Architektury książki (2011, 2018) oraz blisko trzystu artykułów o typografii, estetyce druku i historii drukarstwa w prasie zawodowej i wydawnictwach bibliologicznych. Współautor Angielsko-polskiego leksykonu terminów poligraficznych (2013). Redaktor naukowego czasopisma „Acta Poligraphica”. Projektant książek i czasopism. Od 2015 roku komisarz konkursów PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku”. W latach 1991–2000 autor polonizacji ponad 900 fontów postscriptowych Type 1 dla komputerów Macintosh oraz fontów z niestandardowymi znakami dla szczególnych przedsięwzięć wydawniczych. Pracował dla warszawskich firm SAD Apple Computer IMC Poland oraz Publishing Institute, głównie nad krojami pism z kolekcji Adobe oraz Linotype Library.