. . .

W przeciwieństwie do większości istniejących tego typu fontów, AJ Quadrata nie odwzorowuje żadnej z licznych metalowych gotyckich czcionek, lecz styl kaligrafii, który dał im początek. A dokładniej — jest fontem wzorowanym na teksturze gotyckiej, którą napisano szesnastowieczną Biblię z Zwollen (Niderlandy).  Dzięki funkcjom OpenType litery mogą przybierać różne formy w zależności od kontekstu, a także łączyć się w ligatury. Głównym celem projektu jest jak najbliższe odwzorowanie bogactwa Textury Quadraty. Przy okazji zaprojektowano również imitację gotyckiej cyrylicy, greki i pisma ormiańskiego.  Projekt obejmuje dwie odmiany: AJ Quadrata zawiera uwspółcześnione formy liter F, H i O oraz mniej domyślnych ligatur. AJ Quadrata Medieval wyświetla kropki nad i tylko w sąsiedztwie liter m, n, u oraz zawiera selekcję abrewiatur aktywowanych funkcją dlig