. . .

Krój inspirowany pismem kaligraficznym Henryka Tomaszewskiego.