. . .

Font Calm Gray jest fontem dziełowym o dobrej czytelności. Jest stosunkowo jasny, posiada  spokojny rytm i neutralną ekspresję. Font Calm Gray jest lekki, a dzięki kapitalikom i cyfrom  nautycznym pozwala tworzyć przyjazną, bezakcentową szarość tekstu. Odmiany Thin i  ExtraBold nadają się do tytułów i wyróżnień zachowując jednorodny charakter publikacji.  

Liczba odmian: 8Linki


Wydawca


Skrypty