. . .

FF Kaytek Rounded to nagłówkowy kompan krojów FF Kaytek Sans i FF Kaytek Slab. Względem swojego tekstowego rodzeństwa krój ma uproszczone kształty oraz bardziej zwarty charakter. Ma 7 grubości oraz wersję niezaokrągloną. Podobnie jak reszta projektu, każdy ze styl w rodzinie Headline zajmuje taką samą ilość miejsca.Skrypty