. . .

Maria Theresia to dotykowy system krojów pisma do edukacji, stworzony dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku. Punktem wyjścia dla systemu jak i towarzyszących mu badań było pismo Kleina z 1810 roku. To dotykowe pismo zaprojektowane dla osób niewidomych było oparte na kształtach liter łacińskiego alfabetu i było szeroko stosowane, a później zastąpione przez bardziej wydajny w czytaniu i łatwiejszy w reprodukcji alfabet Braille’a. System Maria Theresia, przeznaczony jest do wspierania procesu nauki kształtów liter alfabetu łacińskiego przez osoby niewidome. Kroje nie są konkurencją dla alfabetu Braille’a, nie próbują go zastąpić, lecz mają na celu służyć jako pomoc edukacyjna. System  Marii Theresii zawiera odmiany do różnych rozmiarów: mniejszy — do czytania i większy, umożliwiający dokładne obejrzenie dotykiem konstrukcji liter — do nauki, a także odmiany o różnej szorstkości linii. Towarzyszące opracowaniu badania mają na celu dostosowanie systemu krojów do potrzeb i preferencji czytelników i możliwości technik reprodukcji. 

Liczba odmian: 2