. . .

Shelf to humanistyczny bezszeryfowy krój pisma o chłodnym i rzetelnym charakterze. Inspiracją dla oszczędnego, czystego i organicznego rysunku jest pejzaż lodowca szelfowego skąd zaczerpnął również swoją nazwę. Shelf został zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie do użytku tam, gdzie wymagane jest stworzenie koherentnego systemu informacyjno-nawigacyjnego z towarzyszącymi wydawnictwami np. identyfikacja wystawy wraz z katalogami. Do składu długich tekstów sugeruje się łączenie odmiany Roman z Italic, natomiast do stworzenia systemu wayfindingu świetnie sprawdzi się połączenie odmian Roman wraz z Oblique. Dlatego też każdy wariant grubości zawiera odmiany Roman, Italic, Oblique. Przeszło 1500 glifów na odmianę to bogato wyposażony zestaw znaków skryptu łacińskiego. Shelf posiada kapitaliki, szeroki zestaw cyfr, posiada rozbudowany zestaw alternatywnych wariantów stylistycznych, strzałki oraz liczne funkcje OpenType.