. . .

Krój pisma Transparent wziął swoją nazwę od pierwszego zastosowania – znalazł się na transparencie akcji “List”, przeprowadzonej w Warszawie wiosną 2020. Akcja “List” była gestem artystycznego protestu przeciwko próbom zorganizowania korespondencyjnych wyborów prezydenckich w sytuacji pandemii. Transparent to bezszeryfowy, dwuelementowy krój tytułowy, jest szeroki, gesty, ma charakter techniczny, wywodzi się z pisma używanego na szyldach. Transparent został zaprojektowany tak, żeby był widoczny i czytelny z daleka. Krój nie posiada ozdobnych detali, jest prosty do naniesienia na dowolne podłoże za pomocą podstawowych narzędzi. Krój posiada zestaw dużych liter, cyfr, komplet polskich i niemieckich znaków diakrytycznych i podstawowe symbole walut. Linki


Skrypty