. . .

Font Vetus jest klasycznym krojem szeryfowym inspirowanym XIX-wiecznymi księgami. Powstał w ramach pracy dyplomowej realizowanej w Typowej Pracowni na potrzeby składu Tradycyjnego Mszału Rzymskiego. Krój zawiera w sobie glify, które spotykane są w religijnych książkach do oznaczenia dialogu pomiędzy kantorem a chórem (Verscile i Response). Obecnie istnieje w dwu odmianach: regularnej oraz italikowej. Docelowo planowana jest rozszerzona liczba odmian. 

Liczba odmian: 2