Adam Gieryk-Podebrański

 

Adam Gieryk Podebrański, Gierik (1741–1809) grawer punconów, odlewacz czcionek, drukarz, sztycharz miedziorytów, alchemik. Pochodził z Supraśla na wileńszczyźnie. Zaznajomić się z giserstwem mógł tam w drukarni bazylianów. W roku 1772 założył w Warszawie pierwszy samodzielny zakład czcionkarski w mieście. Wydrukował wzornik pism; była w nim antykwa z kursywą w dziewięciu stopniach od parangonu do nonparelu, znaki astronomiczne i zodiaku oraz ornamenty. Bez rezultatu suplikował u Stanisława Augusta o pozwolenie założenia drukarni w Warszawie. Gisernia dostarczała pismo m.in. Franciszkowi Bohomolcowi, Piotrowi Dufour, oficynom prowincjonalnym i drukarni biskupio-akademickiej w Krakowie. Gieryk wyuczył zawodu dwóch giserów. Jeden pracował potem w Drukarni Akademickiej w Krakowie, a drugi, Piotr Zawadzki, założył własny warsztat. W latach 1778–1783 Gieryk zarządzał drukarnią Korpusu Kadetów. Od 1784 roku mieszkał w Krakowie, gdzie przez 18 lat sporządzał czcionki dla drukarni Akademii. Wykonał m.in. komplet greki, za którą otrzymał 300 dukatów w złocie. Zmarnował je topiąc w alchemicznych doświadczeniach i poszukiwaniach kamienia filozoficznego.  O Gieryku m.in. w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1, Mazowsze z Podlasiem. Instytut Badań Literackich PAN 2001.