. . .

Antykwa z kursywą Adama Gieryka Podebrańskiego, grawera punconów, odlewacza czcionek, sztycharza miedziorytów i drukarza. Czcionki wykonywał w giserni własnej w Warszawie (1772–1784). Po wyjeździe do Krakowa pracował do 1809 roku dla Drukarni Akademickiej. Przykład pochodzi z wzornika Specimen characterum... officina fusoria..., Warszawa, 1772.Wydawca


Skrypty