Adam Półtawski

 

Adam Jerzy Półtawski (1881–1952), drukarz, typograf, grafik, bibliofil. W szkołach przemysłu poligraficznego wykładał historię drukarstwa i giserstwa czcionek, paleografię, galwanoplastykę i metodykę technik graficznych. Członek redakcji „Grafiki Polskiej” (1921–1926), a od 1930 roku redaktor magazynu „Grafika”. Zdobywca licznych nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych wystaw oraz konkursów. Zasłużony w organizowaniu stowarzyszeń przedwojennego i powojennego środowiska polskich grafików projektantów. Po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej zrealizowano jego projekt pierwszej polskiej serii banknotów. O grafiku m.in. w: J. Sowiński, Adam Półtawski. Typograf artysta. Ossolineum 1988.