Bogusław Jackowski

 

Bogusław Jackowski (ur. 1950), informatyk, typograf, wydawca, muzyk niezawodowy, współwłaściciel studia prepress BOP w Gdańsku. Po studiach na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej programista w centrum komputerowym Uniwersytetu Gdańskiego Następnie specjalista od metod numerycznych w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Członek-założyciel Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX (GUST). Aktywnie uczestniczy w rozwoju swobodnego oprogramowania (public domain) wspomagającego skład komputerowy, m.in. fontów. Wraz z Januszem M. Nowackim jest twórcą opartej na Computer Modern rodziny krojów pisma Latin Modern. Kieruje międzynarodowym zespołem tworzącym kolekcję fontów matematycznych OpenType (projekt TeX Gyre).