Drukarnia Uniwersytecka w Krakowie

 

Drukarnia Uniwersytecka w Krakowie. Wzięła początek, gdy w 1674 Akademia otrzymała jako darowiznę drukarnię Piotrkowczykowską. W 1734 włączono do niej oficynę Cezarych, a niedługo potem drukarnię wraz z gisernią Seminarium Akademickiego podarowane przez Jędrzeja Stanisława Załuskiego. Wzornik z pokazanymi przykładami powstał w1841 roku, gdy funkcję prowizora drukarni, z nadania Senatu Akademickiego, objął Tomasz Szczurkowski i od tego czasu rozpoczęto modernizację zakładu. Nadano Ordynację ustanawiającą zarząd drukarni i porządkującą proces kształcenia młodych drukarzy. Bliżej o oficynie Akademii Krakowskiej w: K. Socha, Typografia publikacji pochodzących z drukarń Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1674–1819. Wydawnictwo UJ 2016.