Jan Rossowski

 

Jan Rossowski, drukarz w Poznaniu (1620–1624) i w Warszawie (1624–1634). Sprowadzony do Warszawy przez kancelarię Zygmunta III Wazy otrzymał wyłączność na drukowanie dokumentów urzędowych. Drukował też dokumenty interregnum i elekcji króla Władysława IV. Drukarnia Rossowskiego przeszła w ręce Jana Treplińskiego. Bliżej o oficynie Rossowskiego w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1, Mazowsze z Podlasiem. Instytut Badań Literackich PAN 2001.