. . .

Antykwa z warszawskiej drukarni Jana Rossowskiego stosowana do drukowania publikacji kancelarii królewskiej i ustaw sejmowych. Odnawiana i uzupełniana w latach 1626 i 1628.Wydawca


Skrypty