Michał Jarociński

 

Absolwent Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Projektant krojów pisma, jeden z nielicznych zawodowych literników w Polsce. Od 2007 roku działa pod szyldem Dada Studio, gdzie tworzy i sprzedaje fonty. Michał jest pomysłodawcą projektu Capitalics Warsaw Type Foundry. Sprawuje pieczę nad całością i dba o wysoki poziom wystawianych do sprzedaży krojów.