. . .

Servus czyli „cześć”. Cała idea rodziny nawiązuje do rozwoju dziecka. Zaczyna się od cienkich i wąskich odmian - podobnie jak noworodek - następnie powoli rośnie zarówno pod względem grubości i szerokości. Servus to 9 odmian grubości, co daje nam 18 wersji wraz z kursywą. Wersje Light i Bold, ze względu na swoją silną osobowość, są idealne do zastosowań ekspozycyjnych. Jednocześnie odmiany Regularne tworzą harmonijną strukturę, która zapewnia dobrą czytelność w długich tekstach. Servus obsługuje wszystkie języki łacińskie. Zawiera szeroki zestaw cyfr, małych liter, ułamków, ligatur i innych gadżetów OpenType.

 

Liczba odmian: 18