Typograf Sermones

 

Typographus Sermonum Leonis I papae, czyli „Typograf kazań papieża Leona I”.  Pierwszeństwo Krakowa i Kaspra Straubego na ziemiach polskich podważyła współcześnie dobrze uzasadniona hipoteza prof. Elizy Szandorowskiej o działaniu w latach 1473(?)–1478 w Chełmnie Pomorskim warsztatu drukarskiego niderlandzkiego rodowodu. Oficynę prowadzili Bracia Wspólnego Życia, którym powierzono organizację miejscowej szkoły. Obok literatury konfesyjnej drukowali też książki świeckie autorstwa Bruna Aretino oraz Poggia. Bliżej o drukarni w: E. Szandorowska, Czy w Chełmnie nad Wisłą drukowano inkunabuły?, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 4, 1968.