. . .

Specyficzna bastarda gotycka, dzięki swej wysmukłości podobna do tekstury. Pochodzi z anonimowego warsztatu zwanego przez bibliologów „Typografem Sermones Leona I”, czyli z drukarni działającej prawdopodobnie w pomorskim Chełmnie w latach 1473–1478. W pokazanym przykładzie można też zauważyć antykwowe ligatury „st”, „ct” oraz „x” i „T” z innego kompletu pisma.