. . .

Czcionka z oficyny Fiola Szwajpolta, którą opuszczały pierwsze na świecie druki cyrylickie. Drukarnia działała w Krakowie w latach 1490–1492. Twórcami tej cyrylicy o kroju starocerkiewnego pisma typu półustaw byli Fiol i student Akademii Krakowskiej Rudolf Borsdorf. Pokazany przykład pochodzi z księgi Triod cvietnaja z 1491 roku.Wydawca


Skrypty