. . .

Czcionka o kroju tekstury, gotyckiego pisma odręcznego używanego w Europie od XII wieku, zwłaszcza do pisania kodeksów liturgicznych. Przykład z agendy tekstów przeznaczonych dla diecezji wileńskiej. Drukował wędrowny typograf Konrad Baumgarten w Gdańsku w 1488 roku.Wydawca


Skrypty