. . .

Kasper Elyan z Głogowa, który pierwszy wydrukował teksty w języku polskim, tłoczył druki we Wrocławiu w latach 1475–1483. Składał dużą bastardą odlewaną z niezręcznie ciętych matryc. Niektórzy bibliologowie dopatrują się podobieństwa tego pisma do tzw. drugiego kompletu czcionek Ulryka Zella z Kolonii.Wydawca


Skrypty