. . .

Czcionki tzw. gotyko-antykwy z warsztatu drukarskiego założonego w Krakowie pięć lat po śmierci Gutenberga. Pierwszy typograf w Polsce, Kasper Straube z Bawarii, przywiózł je ze sobą do Krakowa, a na miejscu odlewał nowe w miejsce zużytych liter. Najstarszym zachowanym drukiem oficyny Straubego, działającej w latach ok. 1473–1477, jest Almanach Cracoviense ad annum 1474.Wydawca


Skrypty