. . .

Antykwa dziełowa i dwojakiego rodzaju majuskuły tytułowe z drugiej oficyny Floriana Unglera działającej w latach 1521–1536 w Krakowie. Pismo nie ma polskich znaków diakrytycznych, bowiem zgodnie z przyjętą wówczas praktyką teksty polskie drukowano pismami gotyckimi, a antykwy używano dla łaciny.Wydawca


Skrypty