. . .

Artigua, czyli geometryczny krój bezszeryfowy o dużym kontraście stanowi ciekawą alternatywę dla krojów szeryfowych używanych do składania dłuższego tekstu. Brak szeryfów oraz kontrast sprawiają, że  projekt korzystający z tego kroju ma nowoczesny charakter i minimalistyczny wygląd.