. . .

Praho Pro powstał w ramach projektu Warszawskie Kroje, który miał na celu stworzenie przez polskich typografów krojów w duchu warszawskim. Krój Praho był inspirowany charakterem warszawskiej dzielnicy Praga, która znana jest z wielu starych szyldów reklamowych.