. . .

Krój powstały podczas pracy nad magazynami kulturalnym WAW i KTW i jest rozwinięciem typografii z okładki. Nawiązuje do skomplikowanej historii architektury Warszawy, głównie do betonowego i brutalistycznego dziedzictwa drugiej połowy XX wieku.  Skrypty