. . .

Cobra to displayowy krój pisma oparty na bardzo mocnym, odwróconym kontraście. Inspiracją do stworzenia takiego projektu była rzymska rustyka z V wieku oraz pismo hebrajskie. Dukt pisma tworzy ślad trzymanego pionowo, ostro ściętego narzędzia. Cobra została zaprojektowana do użytku na plakatach, nagłówkach itp. Rodzina kroju jest variable fontem z podstawowymi trzema odmianami Fit, Slim oraz Fat, zawiera wszystkie łacińskie znaki diakrytyczne, wersalikowe cyfry, podstawowe symbole matematyczne, ligatury, szeroki wachlarz strzałek i symboli. Oprócz tego ma spory zakres stylistic setów.