. . .

Gothesque to hybryda pomiędzy średniowieczną teksturą gotycką, a współczesnym, bezszeryfowym groteskiem, dzięki czemu projekt ma mocny, displayowy charakter z zachowaniem czytelności i racjonalnego podejścia do typografii. Gothesque dobrze się sprawdzi z dużym stopniu na plakatach, nagłówkach, okładkach, itp., ale dzięki utrzymaniu czytelnej, górnej połowy liter również sprawdzi się w krótkich łamach tekstu o wielkości do 10 pkt. Żeby uwspółcześnić całokształt projektu względem jego gotyckich rysów, Gothesque posiada kilka funkcji OpenType, takich jak stylistic sety, posiada większość z łacińskich znaków diakrytycznych czy nawet zestaw strzałek i innych niespotykanych w gotyckich teksturach glifów. Krój ten nietypowo jest zarówno krojem szeryfowym i bezszeryfowym, ma delikatny kontrast w swojej górnej części i mocny, charakterystyczny dla ostro ściętego narzędzia w dolnej, a oś symetrii jest pionowa. Konstrukcja liter jest oparta na komponentach, geometrycznych kształtach i modułach, dzięki czemu Gothesque zachowuje odpowiedni rytm w kolumnie tekstu.