. . .

Grażdanka z petersburskiej drukarni i odlewni czcionek warszawiaka Bolesława Maurycego Wolffa, zwana elizawieckim szriftem. Krój czcionek Wolffa był istotnym etapem rozwoju rosyjskiego grażdanskiego szrifta.Wydawca


Skrypty