. . .

Maruder – Osoba niepunktualna, ociągająca się – dawniej związana z żołnierzami odłączającymi się od oddziału w celach rabunkowych.

Maruder to akcydensowy krój pisma charakteryzujący się odwróconym kontrastem oraz połączeniem łagodny łuków z ostrymi zakończeniami. Powstanie kroju pisma, jego wstępny szkic powstał podczas wyprawy do Francji. Krój pisma składa się z 18-stu styli – 3 odmiany szerokości, każda po 6 odmian grubości. Pojedyncza odmiana zawiera 878 znaków.

Liczba odmian: 18