. . .

Nieuk – Osoba unikająca uczenia się, niezainteresowania poszerzaniem własnych horyzontów.

Nieuk to nieuk. Modularny, eksperymentalny i niepokorny. Akcydensowy krój pisma zawierający 3-rzy odmian znaków, które za pomocą funkcji zecerskich sprawiają wrażenie losowości. Krój nie posiada jednoznacznej linii bazowej, jego kształty skaczą w górę i w dół w zależności od własnego “widzi-mi-się”. Płynność znaków, łącząca się w niejednoznaczy sposób, powoduje wrażenie, że krój zawiera skrypt odmienny od łacinki. Krój dostępny jest w dwóch odmianach: Sharp i Rounded. Każda odmiana zawiera 1387 znaków.

Liczba odmian: 2