. . .

Notus – krój pisma przeznaczony do składu krótkich tekstów w czasopismach, gazetach, katalogach, itp. oraz jako font akcydensowy. Zakres pracy obejmował zaprojektowanie 5 odmian: Display, Display Italic, Text, Text Italic, Caption. Zestaw znaków zawiera: cyrylicę, kapitaliki, cyfry nautyczne.   Krój pisma Notus powstał w Pracowni Liternictwa i Typografii, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod opieką prof. dr hab. Wojciecha Regulskiego, a następnie stał się podstawą pracy dyplomowej, zrealizowanej w pracowni Projektowania Graficznego pod kierunkiem dr Aleksandry Toborowicz. Projekt został wyróżniony w ramach przeglądu najlepszych dyplomów projektowych Akademii Sztuk Pięknych 2017 „Design 32: Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2017”.  

Liczba odmian: 5