. . .

Qualion Text to geometryczny krój bezszeryfowy z elementami inspirowanymi pismem ręcznym i kaligrafią stworzony z myślą o znakomitej czytelności i zastosowaniu dziełowym. Krój ten charakteryzuje się wyrazistymi, śmiałymi i wdzięcznymi kształtami, bardziej skondensowaną proporcją i większym kontrastem w stosunku do jego pokrewnych rodzin fontów. Zawiera wyrazistą kursywę inspirowaną dawnymi krojami szeryfowymi.

Krój ten jest spokrewniony z rodzinami fontów Qualion, Qualion  Round oraz Bozon.

 Skrypty