. . .

Teramo to śmiała, wyrazista i dynamiczna rodzina szeryfowych krojów pisma. Jej osobowość wywodzi się z asymetrii i ruchu. Projekt jest pełen nowoczesnych detali stylistycznych prowadzących dialog z proporcjami prac mistrzów XV i XVI wieku, takich jak Francesco Grifffo, czy Claude Garamond. 

Rodzina zawiera cztery rozmiary optyczne pozwalające na zastosowanie zarówno dziełowe jak i tytułowe. Tytułowe style są nowoczesną wariacją na temat stylu didone. Rysunek liter łączy klasyczne proporcje z eksperymentalnymi detalami, jak asymetryczne szeryfy, czy ostre i niekonwencjonalne kształty liter.

Żywiołowa kursywa Teramo jest mocno zakorzeniona w piśmie ręcznym – implikuje ona ruch, energię i płynność wprowadzając nowy kolor do tekstu. Jej charakterystyczny rysunek powoduje, iż może być użyta również jako wyrazisty krój tytułowy.Skrypty