. . .

Solidaryca to potoczna nazwa na charakterystyczne namalowane pędzlem liternictwo autorstwa Jerzego Janiszewskiego użyte do plakatu „Solidarność" z 1980 roku. Tłuste i organiczne litery symbolizują strajkujący tłum z polską flagą. Pomimo, że solidaryca nie jest krojem pisma – to forma znaków była przetwarzana i wykorzystywana setki razy na potrzeby logotypów oraz plakatów.Wydawca


Skrypty