Janusz Marian Nowacki

 

Janusz Marian Nowacki (1951–2020), fotograf, typograf, właściciel firmy Foto-Alfa w Grudziądzu. Autor lub współautor dygitalizji fontów powstających w środowisku użytkowników systemu TeX, m.in. Antykwy Toruńskiej i Antykwy Półtawskiego. Inicjator powstania zespołu projektującego fonty dla międzynarodowej społeczności TeX-owej. Jego pierwszym dużym osiągnięciem była polonizacja podstawowej rodziny fontów TeX-a i przygotowanie ich w uniwersalnej postaci (fontów postscriptowych), dzięki czemu są użyteczne również poza TeX-em. W uznaniu zasług został dwukrotnie uhonorowany nagrodą GUSTawa oraz godnością Członka Honorowego GUST.