. . .

Dygitalizacja na podstawie kroju Zygfryda Gardzielewskiego z roku 1960 (zob.) autorstwa Janusza M. Nowackiego działającego w Grupie Użytkowników Systemu TeX. Początkowo wzorcem były odbitki z fabrycznego katalogu Odlewni Czcionek, a później kserokopie projektów udostępnione przez Gardzielewskiego. Najnowsze wersje mają odmiany: light, regular, medium, bold, light italic, italic, medium italic, bold italic light condensed, a także cyrylicę i grekę. Fonty dystrybuowane są bezpłatnie na zasadzie GUST Font License (GFL).

Liczba odmian: 6