Piotr Zawadzki

 

Piotr Zawadzki (zm. 1796), odlewacz czcionek, drukarz, księgarz warszawski, z pochodzenia szlachcic herbu Ostoja. Giserstwa uczył się od Adama Gieryka Podebrańskiego. W 1777 roku, uzyskawszy królewski przywilej, otworzył w Warszawie „fabrykę giserską do wyrzynania ze stali liter i wylewania onych”. Gisernia produkowała czcionki łacińskie, hebrajskie, greckie, cyrylickie oraz nuty. Zaopatrywała co najmniej trzydzieści dwie drukarnie krajowe, m.in. oficyny Grölla i Dufoura w Warszawie, akademicką w Wilnie, Gröblowską w Krakowie, prymasowską w Poznaniu czy bazylianów w Supraślu. W 1789 roku Zawadzki założył drukarnię, w której do końca działalności powstało ponad dwieście druków, głównie książek. Znaczną aktywność drukarz przejawiał w czasie trwania Sejmu Czteroletniego. Piotr Zawadzki publikował wzorniki czcionek, m.in. Wzór gatunków pisma wszelkich y not muzycznych nowego rznięcia i lania dla wygody powszechney przysposobionych własną pracą i kosztem... O Zawadzkim m.in. w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1, Mazowsze z Podlasiem. Instytut Badań Literackich PAN 2001.