. . .

Pisanka z działającej w latach 1777–1796 odlewni czcionek Piotra Zawadzkiego, drukarza i księgarza w Warszawie. Zaopatrywał w czcionki ponad trzydzieści drukarń od Połocka po Kraków. W 1789 roku wydał Wzór gatunków pisma wszelkich y not muzycznych nowego rznięcia i lania dla wygody powszechney przysposobionych własną pracą i kosztem...Wydawca


Skrypty