. . .

Czcionki hebrajskie z działającej w latach 1777–1796 odlewni czcionek Piotra Zawadzkiego w Warszawie. Zaopatrywał w czcionki ponad trzydzieści drukarń od Połocka po Kraków. Przykład z książki Elzara ben Arie Lejba Sama de-chaje, drukowanej u wdowy Piotrowej Zawadzkiej w 1796 roku.Wydawca


Skrypty