. . .

Konceptualny alfabet zaprojektowany przez Władysława Strzemińskiego, opublikowany w 2 numerze (1932) mini-magazynu wydawanego przez Grupę a.r. pt. Komunikat. Litery balansują na granicy czytelności, wykorzystując minimum prostych geometrycznych kształtów potrzebnych do zidentyfikowania konkretnych znaków. Wydawca


Skrypty