. . .

Aligant to bezszeryfowy dwuelementowy krój pisma o dużym skontrastowaniu elementów cienkich i grubych. Elegancki i luksusowy, tradycyjny i nowoczesny, idealny do celów displayowych. Zawiera alfabet łaciński z europejskimi znakami diakrytycznymi.Skrypty