. . .

Milky Bar to bezszeryfowy majuskułowy krój pisma inspirowany tablicami z menu w warszawskich barach mlecznych. Połączenie stylu retro z nowoczesnym, idealny do celów displayowych. Litery stanowią jedną całość ze znakami diakrytycznymi, co jest konieczne gdyby faktycznie miały zostać użyte jako jednolity element przytwierdzany do specjalnie przeznaczonej do tego celu tablicy. Zawiera 3 style (od Condensed do Normal), alfabet łaciński z europejskimi znakami diakrytycznymi oraz cyrylicę.