. . .

Prymityv to bezszeryfowy majuskułowy krój pisma inspirowany brutalistyczną architekturą bloku wschodniego. Ciężki i masywny, idealny do celów displayowych. Sprawia wrażenie wykonanego z betonu, przywodzi na myśl sowieckie pomniki i inne elementy przestrzeni miejskiej byłego Związku Radzieckiego. Zawiera alfabet łaciński z europejskimi znakami diakrytycznymi oraz cyrylicę.