. . .

Jednen z pierwszych krojów renesansowej antykwy w Polsce. Czcionka pochodzi z krakowskiej oficyny Jana Hallera. Uwagę zwraca bogaty zestaw ligatur, abrewiacji i liter ze znakami diakrytycznymi. We fragmencie drukowanym w języku polskim skorzystano z dwóch liter gotyckich i greckiej alfy.Wydawca


Skrypty