. . .

Antykwa Hieronima Wietora, renesansowego drukarza krakowskiego w latach 1518–1546. Matryce cięte są na wzór czcionek Nicolasa Jensona z Wenecji. Typograf pochodził z Lubomierza k. Jeleniej Góry, studiował w Akademii Krakowskiej, drukował też w Wiedniu.Wydawca


Skrypty