. . .

Krój akcydensowy i tytułowy, który powstał w warszawskiej odlewni Jan Idźkowski i S-ka ok. 1931 roku. Produkowano czcionki tylko odmiany pochyłej, mimo że firma miała w zasobach matryce Cyklopa prostego. Pierwszą digitalizację kroju sporządził w 2008 roku Janusz Marian Nowacki dodając odmianę prostą własnego autorstwa. W roku 2017 Marcin Dybaś i Joanna Kotas dokonali drugiej digitalizacji w oparciu o komplety czcionek Cyklopa prostego i pochyłego będące w posiadaniu Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.Linki


Wydawca


Skrypty