. . .

Akcydensowe pismo Eska powstawało na zajęciach w ASP prowadzonych przez Romana Tomaszewskiego. Zaprojektowała je w 1975 studentka piątego roku ASP – Maria Eska. W początkowym projekcie krój nazywał się Rugby.Wydawca


Skrypty